top of page
חברות קטנות ובינוניות

חברת 1iT מאמינה כי גם לחברות קטנות ובינוניות מגיעה רמת מחשוב שרות וזמינות כמו בחברת ההיי-טק הגדולות

“כמי שהיה אמון במשך למעלה מעשור על מערכות המחשוב של כמה מחברות ההי-טק הגדולות בישראל,
פיתחתי, יחד עם הצוות שעובד עימי, מספר מסלולים המאפשרים לחברות קטנות להנות ממחשוב זמין,
אמין ואפקטיבי ברמות שלא היו מוכרות עד כה, וזאת במסגרת תקציבית מצומצמת יחסית.”

bottom of page