top of page
חברות גדולות

פרויקטי IT ארגוניים טומנים בחובם אתגרים רבים של שינויים בנוסף לעלותם הגבוהה לארגון.

חברת 1iT בעלת ניסיון רב בהובלת פרויקטי תשתיות מורכבים הן מהצד הטכני והן מהצד המתודולוגי.

לחברת 1iT קיימים Best Practices המכילים תהליכים לפרויקטים שונים, כגון הקמת אתר חדש, פיצול חברה בין אתרים, איחוד אתרים, מעבר מערכות לענן, וירטואליזציה ועוד. שימוש בBest Practices מאפשר דיוור איכותי של הפרויקט תוך עמידה בלוחות זמנים ובתקציב ידוע מראש.

חברת 1iT מלווה את הארגון בכל מחזור החיים של הפרויקט, החל מהכנת תוכנית אב, הגדרת דרישות ויצירת מפרט לספקים (RFP/SOW), בחירת ספק וליווי הפרויקט והכל מצד הלקוח. 

bottom of page